Stavební/technický dozor investora

  • spolupráce od výběru dodavatele, podpisu smlouvy, začátku výstavby až po dokončení, finální předání domu
  • pravidelné návštěvy na stavbě
  • přejímky (předpřejímky) nemovitostí od developerských společností

Projekční a inženýrská činnost

  • pasporty stávajících staveb
  • vypracování kompletní projektové dokumentace
  • inženýrská činnost ve výstavbě, vyřízení stavebního povolení